Semináře

"Osobní dům a rodová zahrada"

...je také celodenní seminář o přírodní architektuře a permakultuře. Setkání vedené zkušeným architektem zaostří pozornost účastníků na správné řešení prostrou zahrady a domu. Nebudeme se učit jenom JAK, ale také CO potřebujeme a hledáme pro vytvoření vlastního životního prostoru. Kromě tří přednášek věnujeme prostor vzájemnému seznámení, představení Vašich projektů a meditaci. Každá duše, která se inkarnuje na Zemi, vytváří kromě svého těla také svůj životní prostor. Ve společné meditaci nahlédneme, jaký prostor je pro Vaši duši přirozený a jaké signály Vám dává Vaše vědomí na cestě k Vašemu domovu.

Program semináře:

Začátek 10.00

1. Přednáška „Vztahy v prostoru a prostor ve vztazích“

Přednáška o prostoru, o architektonické kompozici, o posvátné geometrii, o tom, jak spolu souvisí hmotná a nehmotná podstata existence, o psychologii a sociologii a o historickém vývoji vnímání těchto fenoménů.

2. Vzájemné seznámení.

12.30 – 14.00 oběd
3. Přednáška „Rodová zahrada“

Přednáška o přírodních zahradách jako obytném prostoru pro život rodiny. Permakultura, udržitelnost, ekologie. Vnímání pozemku a projektování zahrady z hlediska čtyř živlů. Prvky a struktura permakulturní zahrady jako stavebnice přírodního domova.

4. Meditace a kresba spatřených obrazů a projektů, ukázky a výklad.

5. Přednáška „Osobní dům a desatero přírodní architektury“

Prostorové, konstrukční a tvůrčí principy přírodní architektury, jednoduché flexibilní a rostoucí osobní domy, umístění domu a propojení se zahradou, nový koncept rodinného bydlení v zahradě, základní možnosti přírodního stavitelství a udržitelných, šetrných a hospodárných technologií. Vize pro budoucnost, vesnička SoMA

Předpokládané ukončení v 18.00

Přineste s sebou: pastelky, tužku, něco na zub. Pokud máte místo kde byste chtěli stavět nebo budovat zahradu nebo opravujete byt nebo dům, přineste plán, situaci, katastrálku, fotografie, notebook a promítačka budou k dispozici. V rámci workshopu bohužel není prostor na individuální konzultace projektů.

Info pro pořadatele:

"Osobní dům a rodová zahrada"

Celodenní seminář od 10:30 do 18:00 hod s přestávkou na oběd.

Doporučená cena semináře je 900,- Kč, pro dvojici 1.500,-Kč .V ceně semináře je započten pronájem prostoru a organizační podíl pořadatele podle dohody. K uskutečnění semináře budeme potřebovat plochu pro promítání (plátno nebo světlou zeď), dataprojektor (mohu přivézt vlastní) kabel k monitoru, prodlužovák, prostor pro kreslení pro účastníky (může být stůl, podložka A3 nebo i tvrdší podlaha). Možnost občerstvení čajem a vodou :-) Pokud budeme mimo město, je potřeba se zamyslet nad možností uspořádání oběda :-) Doporučený počet účastníků: 20

Petr je architekt, který se věnuje hledání nových forem architektury pro lidi, kteří si uvědomují, že životním prostředím člověka je příroda a že nejblíže se setkáváme s přírodou ve vlastním těle. Ve svojí práci spojuje soudobé poznatky o ekologii, přírodních soběstačných zahradách, o přírodním stavitelství, o psychologii, zdravovědě i nových technologiích. Navrhuje malé, ale vysoce funkční a flexibilní domy dokonale propojené s živým prostředím zahrady, lépe vyjadřující nové dimenze vztahů mezi lidmi. Ve svojí práci rozvíjí vlastní koncepty, jako jsou: "Osobní dům a rodová zahrada", "Dům naruby", nebo "Živelné projektování". Spoluzakládá ekovesničku SoMA (School of Modern Art).